Tyler Adams

Hồ sơ
TênTyler Adams
Tên ngắnT. Adams
Vị tríTiền vệ
Ngày sinh1999-02-14
Quốc gia USA
ĐộiRB Leipzig
Thống kê
Stats Unavailable

Leave a Comment