Luismi

Hồ sơ
TênLuismi
Tên ngắnLuismi
Vị tríTiền vệ
Ngày sinh1992-05-04
Quốc gia Spain
ĐộiReal Valladolid
Thống kê
Stats Unavailable

Leave a Comment