Emmanuel Besea

Hồ sơ
TênEmmanuel Besea
Tên ngắnE. Besea
Vị tríTiền vệ
Ngày sinh1997-04-15
Quốc gia Ghana
ĐộiFrosinone Calcio
Thống kê
Stats Unavailable

Leave a Comment