Constantin Frommann

Hồ sơ
TênConstantin Frommann
Tên ngắnC. Frommann
Vị tríThủ môn
Ngày sinh1998-05-27
Quốc gia Germany
ĐộiSC Freiburg
Thống kê
Stats Unavailable

Leave a Comment